ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!!!!

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΩΣ  ΤΙΣ 10.04.2020

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της  «Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 Επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.     

 

(B’ 956/21.03.2020)» εφαρμόζονται αναλογικά και για το προσωπικό του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

 

Κατά συνέπεια  η λειτουργία του Ιδρύματος αναστέλλεται έως και την 10.04.2020 πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών του.