Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αγορά σχολικού λεωφορείου 29 θέσεων

Το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων παίδων " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ " προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά ενός σχολικού λεωφορείου 29 θέσεων προϋπολογισθείσης αξίας 95.000,00  ευρώ Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των διαδικαστικών εξόδων αγοράς-κυκλοφορίας.

Η σχετική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Site του Ιδρύματος και θα διανέμεται για τους ενδιαφερομένους καθημερινά στο Ίδρυμα , οδός Θεοτόκου αριθμός 02,Περιοχή Ιλίου, τηλ. επικοινωνίας 210 2319 767  από 8:40 π.μ.-13:30 μ., οι δε προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο κατά το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσης μέχρι και την 13/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. το αργότερο.

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την Αναλυτική Διακήρυξη κάνοντας κλικ εδώ >>