Επίσκεψη εκπαιδευομένων των τμημάτων Ραπτικής και Υφαντικής του Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Ομάδα σπουδαστών από το τμήμα υφαντικής-ραπτικής του Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος»,          πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Crist - Bed Linen Industry.

 

Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν σε όλους στους χώρους τής εταιρίας αποκτώντας  χρήσιμες εμπειρίες σχετικά με τα μηχανήματα και τον τρόπο κατασκευής προϊόντων ξενοδοχειακού και νοσοκομειακού ιματισμού καθώς και ιματισμού εστίασης.

Παράλληλα απέκτησαν γνώσεις για τις πρωτοποριακές πρακτικές οικολογικής αντίληψης που χρησιμοποιούνται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες πιστοποιημένες διαδικασίες της παραγωγής. Αυτή η οικολογική ευαισθησία ξεκινά από την δημιουργία του  φωτοβολταϊκού πάρκου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Crist, κάνοντάς την το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο λευκών ειδών στην Ελλάδα, στο οποίο φυσικά ξεναγήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος «Θεοτόκος».