ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» παραθέτεται ο προσωρινός πίνακας συμμετεχόντων.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση : 12 Sep 2018 - [2018-12-09 11:21:00]

 

Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Μόρια

1

1

72

2

4

68

3

5

68

4

3

60

5

2

40

 

Τελευταία Ενημέρωση : 12 Sep 2018 - [2018-12-09 11:21:00]