Η Ελ.Ετ.Υπ.Ε. οργανώνει την δράση «Job Shadow Day / Εργασία Μαζί» στις 25 και 26 Απριλίου 2018 και καλεί τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς να συμμετέχουν.

 

]]>