Ιλιον 16 / 11 / 2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Το Ίδρυμα « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» δέχεται αιτήσεις για τη θέση Προϊστάμενου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα.

 

          - Πτυχίο  Πανεπιστημιακού  επιπέδου

          - Μεταπτυχιακό τίτλο HR

          - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών

          - Διοικητικές ικανότητες 

          - Επικοινωνιακές δεξιότητες

          - Χρήση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης. 

          - Άριστη γνώση αγγλικών

 

    

Αποστολή βιογραφικών, στο: theotokos@theotokos.gr  έως 14/12/2020