Ιλιον 16 / 11 / 2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Το  ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ενδιαφέρεται να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της 

 

HR  MANAGER

 

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες

 • Ανεύρεση προσωπικού (αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις).
 • Αξιολόγηση προσωπικού.
 • Επίλυση προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας σε σχέση με το προσωπικό.
 • Διαχείριση της μισθοδοσίας και ανανέωση της βάσης δεδομένων με τα αρχεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τις πολιτικές και νομικές απαιτήσεις.
 • Διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης του φορέα με τους ισχύοντες κανόνες εργασίας, μέσω της συνεχής ενημέρωσης των νομοθετικών πλαισίων απασχόλησης.
 • Αναφορές προς τη διοίκηση (προσλήψεις, εκπαίδευση, κάλυψη θέσεων).
 • Διαχείριση «Εργάνη».

 


Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων .
 • Μεταπτυχιακό τίτλο  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών .
 • Άριστη γνώση MS Οffice .
 • Άριστη γνώση  αγγλικών.
 • Εχεμύθεια, οργάνωση, αναλυτική σκέψη.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές).
 • Διοικητικές ικανότητες, με ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων.

 

   Επίσης το΄Ίδρυμα « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» δέχεται αιτήσεις:

 

 1. Για θέση ειδικού εκπαιδευτή, στο τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή Προσχολικής ηλικίας ή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
 2. Για θέση εργοθεραπευτή, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές. Απαιτείται εμπειρία σε όλο το ηλικιακό φάσμα (παιδιά προσχολικής ηλικίας έως ενήλικες) και εκπαίδευση σε ειδικές εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις ( π.χ.  στο Sensory Ιntegration ).-

 

Αποστολή βιογραφικών, στο: theotokos@theotokos.gr

 

Πληροφορίες: κ. Γεωργούλα 210 2311070

 

]]>