ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

 

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ: Οι νέοι εκπαιδεύονται στη διαδικασία εκτύπωσης με τη μέθοδο χειροκίνητης μεταξοτυπίας  σε διαφορετικές επιφάνειες και υλικά (χαρτί ξύλο πλαστικό ύφασμα) παράγοντας προϊόντα χρηστικά ή/και διακοσμητικά με πολύ φαντασία και καλλιτεχνική διάθεση  .

Επιστροφή
Μεταξοτυπία silk1 silk Μεταξοτυπία