Εργασιακή Τοποθέτηση ''ΕργΑξία''

Η “ΕργΑξία” είναι Υπηρεσία Προώθησης στην Εργασία ατόμων με Νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
Λειτουργεί από το 1997 και μέχρι σήμερα, έχει τοποθετήσει 190 άτομα στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Ιδρύθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου στην εργασία και να ενισχύσει τις προσπάθειες για εξάλειψη του εργασιακού αποκλεισμού των ΑμεΑ από την αγορά εργασίας.

Το μοντέλο εργασιακής αποκατάστασης που εφαρμόζει, τα τελευταία χρόνια, με εμφανώς επιτυχημένα αποτελέσματα, είναι η Υποστηριζόμενη εργασία που ορίζεται ως: “Η παροχή υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία ή άλλες ευάλωτες ομάδες, με σκοπό τη διασφάλιση και τη διατήρηση έμμισθης εργασίας στην ανοικτή αγορά”.

Είναι ένα μοντέλο με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου και συνάδει πλήρως με τις έννοιες της ανάληψης ευθύνης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού για τα άτομα. Σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές η Υποστηριζόμενη Εργασία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος παρέμβασης προκειμένου τα ΑμεΑ όχι μόνο να βρουν εργασία αλλά και να τη διατηρήσουν μακροπρόθεσμα. Μέσω της εξειδικευμένης παρέμβασης επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση του ατόμου στο εργασιακό περιβάλλον και η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στο άτομο. 

Έχει  αναγνωριστεί και συμφωνηθεί ως το ευρωπαϊκό μοντέλο καλής πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας(2005).
Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου η ΕργΑξία χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo “EUSE ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” όπου περιγράφεται και καθορίζεται επακριβώς η μεθοδολογία και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Leonardo η ΕργΑξία συμμετείχε, ως εταίρος, και συνέβαλε αποτελεσματικά στη δημιουργία της Εργαλειοθήκης.
Η τελευταία συνεργασία της υπηρεσίας στα πλαίσια επίσης προγράμματος  Leonardo ήταν η κατασκευή της «Εργαλειοθήκης για την Διαφορετικότητα» .
Εν κατακλείδι σκοπός της  Εργαξίας είναι να τοποθετεί, να καταρτίζει στο χώρο εργασίας και να στηρίζει το νέο/α ώστε να μπορέσει να βρει και να διατηρήσει τη θέση εργασίας που επιθυμεί.