Τακτική ενημέρωση εξέτασης Covid-19

 

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'', συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία εργαζομένων και εξυπηρετούμενων.

 

Στις 10 & 11 Μαρτίου 2021 έχει προγραμματιστεί έλεγχος από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

 

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί, με υποδειγματική οργάνωση και συνεργασία της κοινωνικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος και των κλιμακίων του ΕΟΔΥ, οι κάτωθι έλεγχοι:

 

24 & 25 Φεβρουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 329 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

28 & 29 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 342 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά. 

 

11 & 12 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 338 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

17 & 18 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 315 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

1 & 2 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 313 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

7 & 11 Σεπτεμβρίου 2020 παρουσία του Περιφερειάρχη  Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, διενεργήθηκαν 99 τεστ από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο σύνολο των εργαζομένων για την ασφαλή έναρξη της εκπαιδευτικής σχολικής χρονιάς  και ήταν όλα αρνητικά.

 

15 & 22 Ιουνίου 2020 διενεργήθηκαν 280 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

Διοίκηση, διεύθυνση, εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι συμμετέχουν με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης στη διαδικασία της δειγματοληψίας.