Τηλε-Συμβουλευτική

                                                                                                                 Η Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες  παιδιών προ-σχολικής ηλικίας, οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη και  βοήθεια για την ανάπτυξη των παιδιών τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά  να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, μέσω  της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, συμπληρώνοντας  την σχετική Αίτηση Τηλεσυμβουλευτικής - Ψυχολογικής Υποστήριξης, και περιγράφοντας  συνοπτικά το αίτημα/πρόβλημά τους και την διαθεσιμότητά τους. Στη συνέχεια, οι επαγγελματίες του Ιδρύματος, θα έρθουν σε επαφή μαζί τους, για τον προγραμματισμό της συνεργασίας.

Για να εισέλθετε στην Υπηρεσία παρακαλώ πατήστε στο Παρακάτω Σύνδεσμο:   

Υπηρεσία Συμβουλευτικής