ΚΕΠΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης)

Ηλικίες: 29 έως 35 ετών
Το ΚΕΠΠ είναι το νεότερο τμήμα του ΙΠΑΠ ‘'Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'' και λειτουργεί από το 2008. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους-νέες 29 έως 35 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι των εργαστηρίων του Ιδρύματος ή προέρχονται από την κοινότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των νέων για την κοινωνική ενσωμάτωση και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Στοχεύει στη βελτίωση  και την περαιτέρω ανάπτυξη των  επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, καθώς και στην προσωπική εξέλιξη των νέων έτσι ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα   να συμμετέχουν ισότιμα στα εργασιακά και κοινωνικά δρώμενα.
Το πρόγραμμα του ΚΕΠΠ περιλαμβάνει  δραστηριότητες που προάγουν, την απόκτηση εργασιακών συνηθειών, την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, την ικανότητα επεξεργασίας  θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία υλικού προβολής.

Επιπλέον δίνει έμφαση στην κοινωνικοποίηση των νέων οργανώνοντας,  εξωτερικά προγράμματα,  επισκέψεις σε φυσικούς χώρους εργασίας και σε χώρους ποικίλου ενδιαφέροντος καθώς και  διάφορες εκδηλώσεις στο χώρο του. Γενικότερα ενισχύει την ικανότητα για ανεξάρτητη ζωή.
Η οργάνωση του προγράμματος βασίζεται   σε τρείς άξονες :

Εργασία, Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής και αφορά σε :

 • Εργασιακά θέματα
 • Εξωτερικά προγράμματα
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Ατομική υγιεινή – εμφάνιση
 • Καθαριότητα χώρου
 • Εργαστήριο πλυντήριου αυτοκινήτων
 • Εργαστήριο Χαλκού,
 • Εργαστήριο Σαπουνιού
 • Εργαστήριο Εικόνων
 • Περιβάλλον – ανακύκλωση
 • Κηπουρική
 • Μαγειρική
 • Οργάνωση – ελεύθερος χρόνος
 • Μαθησιακές δεξιότητες

Παράλληλα με τα βασικά προγράμματα του τμήματος υλοποιούνται και εξατομικευμένα προγράμματα, όταν είναι απαραίτητο.

 

Τα νέα των ΚΕΠΠ 1 και 2:

Εφημερίδα Μελισσάνθη τεύχος 10 (Κάντε Κλίκ να Διαβάσετε)

Εφημερίδα Μελισσάνθη τεύχος 11 (Κάντε Κλίκ να Διαβάσετε)

Εφημερίδα Μελισσάνθη τεύχος 12 (Κάντε Κλίκ να Διαβάσετε)

Εφημερίδα Μελισσάνθη τεύχος 13 (Κάντε Κλίκ να Διαβάσετε)

Εφημερίδα Μελισσάνθη τεύχος 14 (Κάντε Κλίκ να Διαβάσετε)

Εργασίες των εκπαιδευομένων των ΚΕΠΠ 1 και 2: 

 

Δείτε Ακόμα Για Εκπαίδευση - Κατάρτιση:

 

  

Πρώιμη Παρέμβαση

  

Προεπαγγελματική Κατάρτιση

  

Επαγγελματική Κατάρτιση

  

ΚΕΠΠ(Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης)