ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ


ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Οι νέοι/ες στο εργαστήριο βιβλιοδεσίας εκπαιδεύονται στην κατασκευή τετραδίων, μπλοκ σημειώσεων,  ημερολογίων , άλμπουμ
φωτογραφιών κλπ και στη βιβλιοδεσία δερματόδετων και πανόδετων βιβλίων διεκπεραιώνοντας παραγγελίες από ιδιώτες και οργανισμούς. 

Επιστροφή
s s s  

 Σημείωση : 

Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.