ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ / ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Οι νέοι/ες εκπαιδεύονται στην παρασκευή εδεσμάτων γλυκών και αλμύρων με τα οποία τροφοδοτείται η καντίνα του Ιδρύματος  και ενίοτε εξυπηρετούν και τις διατροφικές ανάγκες  όλων των εκπαιδευομένων.
Αναλαμβάνουν επίσης  catering διαφόρων εκδηλώσεων και διεκπεραιώνουν παραγγελίες  εξωτερικών συνεργατών όπως: μουσείο Μπενάκη, Σ.Ε.Β.,
COSMOTE, HSBC κ.α. 

Επιστροφή
Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική

 

]]>