ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
ΗΛΙΚΙΕΣ :Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Στόχος της εκπαίδευσης των νέων είναι η εκμάθηση της χρήσης των μηχανημάτων της Γραμματειακής Υποστήριξης και των Η/Υ ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες/δεξιότητες του βοηθού κλητήρα.

 

Επιστροφή
 

Σημείωση :
Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.

]]>