ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΚΑΝΤΙΝΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΚΑΝΤΙΝΑ: Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει καθημερινά την εκπαίδευση των νέων  στη διάθεση των προϊόντων,  πουπαρασκευάζονται στο εργαστήριο της Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, στην παρασκευή ροφημάτων, στην διεκπεραίωση παραγγελιών, στη διαχείριση χρημάτων και χρόνου  και τέλος στην οργάνωση /καθαριότητα  του χώρου.

Επιστροφή
Καντίνα Καντίνα Καντίνα  
]]>