ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ


ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

 

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ: Οι κεραμικές δημιουργίες και  η διακόσμησή τους εξελίσσουν και προάγουν τις δεξιότητες των νέων, αυξάνουν την συγκέντρωσή τους και οργανώνουν την προσωπικότητά τους.

Επιστροφή
 Σημείωση : 

Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.