ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Οι νέοι του εργαστηρίου εκπαιδεύονται στη διαδικασία   διαχείρισης διαφόρων τύπων υλικών και προϊόντων, που περιλαμβάνει τις φάσεις της καταγραφής των αναγκών, της προμήθειας, της αποθήκευσης και της διανομής των απαραίτητων ειδών για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων και των υπηρεσιών.

Επιστροφή
Διαχείριση Υλικών Διαχείριση Υλικών Διαχείριση Υλικών  
]]>