ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΦΑΝΤΙΚΗ
 
ΗΛΙΚΙΕΣ :Από 20 έως 32 ετών


Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

 

ΥΦΑΝΤΙΚΗ: Η ομάδα του εργαστηρίου της Υφαντικής παράγει χειροποίητα παραδοσιακά υφαντά διαφόρων ειδών. Η ποικιλία των προϊόντων, των χρωμάτων και των υλικών δίνουν την δυνατότητα στους νέες/ους του εργαστηρίου να δημιουργήσουν ασκώντας παράλληλα τις πρακτικές τους δεξιότητες στους αργαλειούς

Επιστροφή
σ σ σ  

 Σημείωση : 

Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.

]]> ]]>