ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΡΑΠΤΙΚΗ
 

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

 

ΡΑΠΤΙΚΗ: Η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο  αντικείμενο εστιάζει  αρχικά,   στην εξυπηρέτηση των προσωπικών  αναγκών των νέων όπως π.χ το ράψιμο  κουμπιού ή στριφώματος  και εξελίσσεται  στη δημιουργία απλών και σύνθετων κατασκευών  ( μαξιλάρια-ποδιές -φουλάρια κλπ).  

Επιστροφή
 

Σημείωση :
Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.

]]>