ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Στόχος του εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων, των οικογενειών τους και της κοινότητας  στην προστασία του περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό καπάκι, μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές και  την προώθηση τους
στους κατάλληλους χώρους διαχείρισης των συγκεκριμένων απορριμμάτων.

Επιστροφή
Ανακύκλωση Ανακύκλωση Ανακύκλωση Ανακύκλωση
]]>