ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
 

ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
 
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ: Η εκπαίδευση νέων στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνει τις διαδικασίες   διαχείρισης (διαλογή, πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα, διανομή) των διαφόρων ειδών ιματισμού, του Ιδρύματος και εξωτερικών συνεργατών
π.χ. κομμωτήρια. 
Επιστροφή
 

Σημείωση :
Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.

]]> ]]>