ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ


 ΗΛΙΚΙΕΣ :Από 20 έως 32 ετών


Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ: Η εκπαίδευση  των νέων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής ξύλινων αντικειμένων - που αποτελούν παραγγελίες  εξωτερικών συνεργατών- και της δημιουργίας ή της επισκευής του ξύλινου εξοπλισμού του ιδρύματος. 

Επιστροφή
s s s s

Σημείωση :
Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε εργαστήριο.