Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ειδικού Εκπαιδευτή-τριας

Το Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές «Η Θεοτόκος» αναζητά έμπειρο-η Eιδικό Εκπαιδευτή-τρια για να αναλάβει Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με  αναπτυξιακές διαταραχές , ηλικίας 2-6 ετών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο: Πτυχίο ΑΕΙ στην Ειδική Αγωγή ή Τμήμα Ψυχολογίας με εξειδίκευση στην πρώιμη παιδική ηλικία.
 • Εμπειρία στην παρέμβαση παιδιών μικρής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές και στις οικογένειές τους.
 • Ψηφιακές Δεξιότητες: Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και αγγλικών
 • Εργασιακή εμπειρία σε συναφείς φορείς.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς αντικειμένου, θα συνεκτιμηθούν.

 Δεξιότητες

  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας διεπιστημονικής ομάδας.
  • Ικανότητα ανάπτυξης ημερήσιων και εβδομαδιαίων ατομικών και ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
  • Δέσμευση στα Δικαιώματα των ΑμεΑ: Δέσμευση και πίστη στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την ισότητα και την προώθηση αυτών των αξιών μέσω της εργασίας του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και το βιογραφικό σας σημείωμα για τη Θέση Εργασίας του/της Ειδικού Εκπαιδευτή-τριας αναφέροντας υποχρεωτικά τον  κωδικό θέσης ΕΠ020624, στο cv@theotokos.gr, έως 15/6/2024

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του Ιδρύματος www.theotokos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του Ιδρύματος www.theotokos.gr

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιογραφικών

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα γίνει η αρχική επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση.  Στη συνέχεια, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν από το Ίδρυμα για τη διαδικασία ατομικών συνεντεύξεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα γίνει η τελική επιλογή για τη θέση και ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί από το Ίδρυμα ώστε να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα, ότι επιτρέπετε στο Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

Scroll to Top