Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας για Εκπαιδευτής-τρια

Γενική Περιγραφή Θέσης

Το ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αναζητά έμπειρο-η Εκπαιδευτή-τρια Εφήβων – Ενηλίκων Ατόμων με Αναπτυξιακές Διαταραχές.

  • Η θέση απαιτεί πενθήμερη εργασία με πλήρη απασχόληση. 
  • Η εργασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης στο ίδρυμα.

Τυπικά Προσόντα

  • Πτυχίο: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ειδικής Αγωγής ή Ψυχολογίας ή Εργοθεραπείας.
  • Εμπειρία: Προηγούμενη εμπειρία με εφήβους ή ενήλικες κρίνεται πολύ σημαντική.
  • Ψηφιακές Δεξιότητες: Άριστη γνώση του Microsoft Office.
  • Εκπαιδευτικές Ικανότητες: Ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης ατομικών και ομαδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Γλώσσες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε συναφείς φορείς.
  • Δέσμευση στα Δικαιώματα των ΑμεΑ: Δέσμευση και πίστη στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την ισότητα και την προώθηση αυτών των αξιών μέσω της εργασίας του/της.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και το βιογραφικό σας σημείωμα για τη Θέση Εργασίας του/της Εκπαιδευτή-τριας αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ΕΠ010624, στο cv@theotokos.gr, έως 15/6/2024 ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του Ιδρύματος www.theotokos.gr

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιογραφικών

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα γίνει η αρχική επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση.  Στη συνέχεια, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν από το Ίδρυμα για τη διαδικασία ατομικών συνεντεύξεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα γίνει η τελική επιλογή για τη θέση και ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί από το Ίδρυμα ώστε να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα, ότι επιτρέπετε στο Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

Scroll to Top