Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Λογιστής / Λογίστρια

Γενική Περιγραφή Θέσης

Το ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αναζητά έμπειρο-η Λογιστή/Λογίστρια.
• Η θέση απαιτεί πενθήμερη εργασία με πλήρη απασχόληση.
• Η εργασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης στο ίδρυμα.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επαγγελματική Άδεια: Κάτοχος άδειας Λογιστή Α’ τάξεως, εν ισχύ.
  • Εμπειρία: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών στη διαχείριση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας.
  • Άριστη γνώση λογιστικής και φορολογίας (MyData, Κ.Β.Σ., Φ.Ε.Ν.Π.)
  • Γνώση Εργατικών θεμάτων και Μισθοδοσίας
  • Ψηφιακές Δεξιότητες: άριστη γνώση του Microsoft Office και εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και λογιστικών συστημάτων (SoftOne, EpsilonHR).
  • Επιθυμητή η εξοικείωση με τα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα Ν.Π.Ι.Δ. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
  • Γλώσσες: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δέσμευση στα Δικαιώματα των ΑμεΑ: Δέσμευση και πίστη στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την ισότητα και την προώθηση αυτών των αξιών μέσω της εργασίας του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και το βιογραφικό σας σημείωμα για τη Θέση Εργασίας του/της Λογιστή/Λογίστρια αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ΔΠ010624, στο cv@theotokos.gr, έως 15/6/2024 ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του Ιδρύματος www.theotokos.gr

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιογραφικών

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα γίνει η αρχική επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση.  Στη συνέχεια, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν από το Ίδρυμα για τη διαδικασία ατομικών συνεντεύξεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα γίνει η τελική επιλογή για τη θέση και ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί από το Ίδρυμα ώστε να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά. Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα, ότι επιτρέπετε στο Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

Scroll to Top