Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 1 θέσης εργασίας «Κοινωνικού Λειτουργού» με πενθήμερη πλήρη απασχόληση.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση   cv@theotokos.gr, έως 20/10/2023.

Απαιτούμενα προσόντα – Προφίλ Υποψηφίων

  • Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Εγγραφή στον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
  • Επιθυμητή εμπειρία 1 έτους σχετικά με παιδιά/ εφήβους/ ενηλίκους με Αναπτυξιακές Αναπηρίες.
  • Αποτελεσματική επικοινωνία, ικανότητα δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, ενσυναίσθηση.
  • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό.
  • Οργανωτικές, ικανότητες και ευελιξία.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα, ότι επιτρέπετε στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

Scroll to Top