Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη 1 θέσης εργασίας «Νοσηλευτή-τριας» με πενθήμερη μερική απασχόληση. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση   cv@theotokos.gr, έως 20/10/2023.

Απαιτούμενα προσόντα – Προφίλ Υποψηφίων

  • Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ /ΙΕΚ νοσηλευτή/τριας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών.
  • Εμπειρία στο χώρο της υγείας – πρόνοιας.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας.
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα, ότι επιτρέπετε στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

Scroll to Top