Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

νοσηλευτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Νοσηλευτή/τριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης Νοσηλευτή/τριας.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (5 ημέρες την εβδομάδα, 4 ώρες την ημέρα), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  cv@theotokos.gr έως 15/03/2023.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ /ΙΕΚ νοσηλευτή/τριας
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών
  • Εμπειρία στο χώρο της υγείας – πρόνοιας

Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Δεξιότητες

  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
  • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης
Πρόσθετα προσόντα:
  • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς

Διαδικασία Αξιολόγησης Βιογραφικών

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικών συνεντεύξεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα γίνει η τελική επιλογή για τη θέση και ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα,  ότι επιτρέπετε στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

 

 
 
Scroll to Top