Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

ΚΕΠΠ

(Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης)

Ηλικίες: 29 έως 35 ετών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας και Προώθησης (ΚΕΠΠ) υποστηρίζει ωφελούμενους ηλικίας από 29 έως 35 ετών, απόφοιτους των εργαστηρίων του Ιδρύματος ή μη. Σκοπός του κέντρου είναι, η προετοιμασία των νέων για την κοινωνική ενσωμάτωση και προώθησή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας, η προσαρμογή τους στην ενήλικη ζωή, η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και η προσωπική εξέλιξή τους.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top