Εμπλουτιστικά Προγράμματα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φυσική Αγωγή και Άθληση

Μουσική Έκφραση

Εργαστήρι Πληροφορικής

Οδηγισμός - Προσκοπισμός

Ειδική Φυσική Αγωγή και Άθληση

Ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα, για τα παιδιά και τους νέους του Ιδρύματος, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους - ηλικιακές και κινητικές- και βασισμένα σε προσαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα όργανα και κατάλληλους χώρους.
Τα Προγράμματα αυτά, με έντονα τα στοιχεία του παιχνιδιού και του αγώνα, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν, τις φυσικές τους ικανότητες (αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία), το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, την αλληλοεκτίμηση, το σεβασμό στους κανόνες και γενικότερα τις σωστές διαπροσωπικές σχέσεις .Επιπλέον συμβάλλουν στη βελτίωση των ψυχικών και συναισθηματικών λειτουργιών, όπως της βούλησης και του αυτοέλεγχου και βοηθούν αποτελεσματικά στην οργάνωση του ελεύθερου χρόνου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι:

 • H βελτίωση του κινητικού επιπέδου και της κινητικής δυνατότητας.
 • Η βελτίωση της  φυσικής κατάστασης.
 • Η ένταξη και η ομαλή προσαρμογή στο περιβάλλον.
 • Η προετοιμασία για κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση

Συμπληρωματικά, η εμπλοκή των νέων στον Ειδικό Αθλητισμό (στίβο, μπάσκετ, κολύμβηση), τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Αθλητικούς Αγώνες, που οργανώνονται από το ΘΕΟΤΟΚΟΣ ή από άλλους φορείς της Ειδικής Αγωγής.

 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΙΠΑΠ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΙΠΑΠ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΙΠΑΠ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΙΠΑΠ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

 

Μουσική Έκφραση

Μουσική Έκφραση

Στα πλαίσια των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων του ιδρύματος, εφαρμόζονται προγράμματα μουσικής, χορωδίας και ορχήστρας, ώστε οι νέοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους έκφρασης και να αναπτύξουν τις μουσικές τους δεξιότητες.
Συμπληρωματικά, στο μουσικό πρόγραμμα, λειτουργούν και ομάδες κρουστών, στις οποίες συμμετέχουν νέοι/ες με διαφορετικές ικανότητες και δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται η έννοια της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού μεταξύ τους.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Κοινωνικοποίηση
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλίας
 • Ενεργός συμμετοχή
 • Ανάπτυξη ρυθμικών δεξιοτήτων
 • Συμμετοχή στη μουσική με το σώμα και τη φωνή
Η λειτουργία των ομάδων μουσικής στηρίζεται στο γεγονός ότι, ο ήχος, η μουσική και η κίνηση βοηθούν την επικοινωνία, τη συναισθηματική συμμετοχή και την κοινωνικοποίηση των νέων  και παράλληλα αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση τους που  επιδρά θετικά  σε όλα τα προγράμματα που παρακολουθούν.
Η δημιουργία της χορωδίας και της ορχήστρας που την πλαισιώνει, βασικά στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του ταλέντου των νέων. Σε κλίμα συλλογικότητας οι νέοι αλληλεπιδρούν , πειραματίζονται και δημιουργούν το ρεπερτόριο τους, από ελληνικά και ξένα τραγούδια.
Η χορωδία και η ορχήστρα εκπροσωπούν το Ίδρυμα, συμμετέχοντας  σε εξωτερικές και εσωτερικές εκδηλώσεις.

Επιστροφή στο κεντρικό μενού

πηοτο ξκλξ ξκλ κξλ

 

Εργαστήρι Πληροφορικής

ασδσα

Στόχοι και δραστηριότητες

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στις νέες τεχνολογίες και η εκπαίδευση τους στη χρήση του υπολογιστή ως πηγή γνώσης, ορθής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. 
Η εκπαίδευση αυτή γίνεται μέσα από εναλλακτικές τεχνολογικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων στο υπολογιστικό περιβάλλον (computability) και πραγματοποιείται σε ποικίλα περιβάλλοντα πληροφορικής.
Ειδικότερα το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει : 

 

 • Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στο υπολογιστικό περιβάλλον, που αφορούν στην χρήση και στην κατανόηση  της χρηστικότητας των μονάδων εισόδου (πληκτρολόγιο , ποντίκι κλπ. ),και συνοδεύονται από την ενίσχυση  της γνωστικής λειτουργίας για την κατανόηση αυτού του  περιβάλλοντος.

 • Εκπαίδευση στο περιβάλλοντου Microsoft Office  (Word , Excel, PowerPoint, Publisher, Internet Explorer). Με την εφαρμογή της μεθόδου step-by-step στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τη δομή του εργαστηρίου (10 Η/Υ συνδεδεμένοι εν σειρά και 2 οθόνες προβολής  όπου προβάλλεται η επιφάνεια εργασίας του εκπαιδευτή), δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς νέους να αποκτήσουν τις απαιτούμενες  ικανότητες διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων στο υπολογιστικό περιβάλλον .

 • Στήριξη του μαθησιακού προγράμματος επιτυγχάνεται με την εμπλοκή των νέων  σε εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο ενθαρρύνει νοητικές επεξεργασίες σε ποικίλο μαθησιακό θεματολόγιο και παρέχει τη δυνατότητα για προσέγγιση της  μάθησης  με ένα διαφορετικό τρόπο.

 •  Λειτουργία ηλεκτρονικής Δημοσιογραφικής Ομάδας που στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και  της συλλογικής εργασίας  μέσα στο τεχνολογικό περιβάλλον του εργαστηρίου. Η κυκλοφορία των Εφημερίδων «ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΨΗ» και «ΜΕΛΛΙΣΑΝΘΗ», σε συνεργασία με το Κέντρο Προετοιμασίας και Προώθησης στην εργασία (KEΠΠ) του «Θεοτόκος», είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

 • Πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό (Internet) και ενημέρωση. Στοχεύει στη διεύρυνση  της πληροφόρησης και στην απόκτηση  γνώσεων.  Επιλέγονται διευθύνσεις στον κυβερνοχώρο, οι οποίες τροφοδοτούν τους νέους  με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες του εργαστηρίου, του τμήματος τους ή της καθημερινής τους ζωής γενικότερα. Στόχος της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι να μπορέσει ο νέος να χρησιμοποιεί επωφελώς και με ασφάλεια το διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί πλέον στοιχείο της καθημερινότητας μας.

 • Επιλογή Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων   για  ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και ως κίνητρο και  επιβράβευση μετά από τη διεκπεραίωση κάποιας  εργασίας.

Ειδικότερα:

 • Στόχος του εργαστηρίου είναι οι νέοι να κατακτήσουν ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και εργασιακής συμπεριφοράς, ώστε να λειτουργήσουν  στα πλαίσια  μιας «εικονικής επιχείρησης».

Συνεργασίες , Επισκέψεις

 •  Οι νέοι του εργαστηρίου, μετά από επιτυχή συνεργασία μεταξύ τους, δημιούργησαν μια παρουσίαση με μορφή παράστασης , που πραγματεύεται τους κινδύνους του Διαδικτύου ,  και την παρουσίασαν με επιτυχία σε μαθητές  του  Κολλεγίου Αθηνών και της Σχολής  Μωραΐτη.

Οδηγισμός - Προσκοπισμός

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συνεργάζεται εθελοντικά  με το Ίδρυμα,  πολλά χρόνια. Σκοπός του  είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, κοριτσιών και αγοριών, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου.
Το Όραμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι να εξελίσσεται διαρκώς και να ανταποκρίνεται άμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις, ως μία δυναμική και πρωτοποριακή κίνηση ανάπτυξης και πολιτισμού στον τόπο μας. Είναι μία πρωτοποριακή παιδαγωγική οργάνωση.
Μέσα από τις δραστηριότητες της Ομάδας τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν ομαδικά, να συνεργάζονται, να εκφράζονται, να αποφασίζουν και να αξιολογούν μέσα από παιχνίδια. Στις ομάδες μπορούν να ενταχθούν κορίτσια και αγόρια από πέντε ετών ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή, πολιτικές πεποιθήσεις κλπ.