Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Διάκριση Τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από το EASPD

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στην Κοινότητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους.

Το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Θεοτόκος «Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα» επιλέχθηκε από το EASPD Innovation Awards 2021, ως μία από τις τρεις καλύτερες καινοτόμες και υποσχόμενες πρακτικές στο πεδίο της πρώιμης παρέμβασης.

Διαβάστε εδώ: https://www.easpd.eu/…/eci-in-the-community-for…/

Scroll to Top