Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Για κάθε ωφελούμενο παρέχονται πλήρεις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους. Τα μέλη της ομάδας των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπηρεσιών (ΔΙΘΥ) είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι και αναπτυξιολόγοι και συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό για την θέσπιση κατάλληλων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών στόχων.

Οι Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την:

Scroll to Top