Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Εμπλουστικά Προγράμματα

Είναι ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά και ατομικά προγράμματα βασισμένα σε προσαρμοσμένες μεθόδους – τεχνικές για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος προσαρμοσμένα στις ηλικιακές, αναπτυξιακές και κινητικές ανάγκες τους συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση των ψυχικών και συναισθηματικών λειτουργιών τους.

Τα εμπλουτιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν:

Scroll to Top