Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Τμήμα Έρευνας - Ανάπτυξης & Χρηματοδοτήσεων

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και η μελέτη και ο συντονισμός των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού, με γνώμονα τη βελτίωση όλων των επιμέρους λειτουργιών και σταδίων παροχής των υπηρεσιών του ιδρύματος. Έχοντας ήδη υλοποιήσει ποικίλα αναπτυξιακά προγράμματα και έχοντας συνάψει συνεργασίες με σπουδαίους εγχώριους – Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, θέτουμε ως προτεραιότητα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top