Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Το Ίδρυμα παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες πλαισιώνονται από κατάλληλες συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επιλέξτε απο τους παρακάτω συνδέσμους:

Υπηρεσίες

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες (ΔΙΘΥ)​

Για κάθε ωφελούμενο παρέχονται πλήρεις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους.....

Πρώιμη Παρέμβαση

Ηλικίες: 2 - 4 έτων
Το τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης υποστηρίζει παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών και τις οικογένειές τους με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.....

Τμήματα Εφήβων

Υποστηρίζουν έφηβους και νέους ηλικίας 16 έως 22 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και έχει στόχο απόκτηση τυπικών, ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών.....

Τμήματα Ενηλίκων

Υποστηρίζουν ενήλικες ηλικίας 22 έως 32 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και έχουν στόχο την απόκτηση τυπικών, ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών.....

Τμήματα Μετάβασης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους, αποφοίτους των εργαστηρίων κατάρτισης ή από την κοινότητα και οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων:.....

Εργασιακή Τοποθέτηση ''ΕργΑξία''

Yοστηρίζει απόφοιτους του Ιδρύματος οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχει υπηρεσίες προώθησης...

Εμπλουτιστικά Προγράμματα

Είναι ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά και ατομικά προγράμματα βασισμένα σε προσαρμοσμένες μεθόδους – τεχνικές για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος.....

Τμήμα Έρευνας - Ανάπτυξης & Χρηματοδοτήσεων

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων...

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top