Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Τμήματα Μετάβασης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους, αποφοίτους των εργαστηρίων κατάρτισης ή από την κοινότητα και οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων:

  • Εργασία
  • Επικοινωνία
  • Οργάνωση Ζωής

Σκοπός είναι, η προετοιμασία των νέων για την κοινωνική ένταξη και προώθησή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας, η αυτονόμηση και οργάνωση της ζωής τους, η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και η προσωπική εξέλιξή τους.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top