Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Τμήματα Ενηλίκων

Τα τμήματα ενηλίκων υποστηρίζουν ενήλικες ηλικίας 22 έως 32 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και έχουν στόχο την απόκτηση τυπικών, ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη. Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης παρέχεται μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια ειδική υλικοτεχνική υποδομή.

Στα εργαστήρια επαγγελματικές κατάρτισης περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top