Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Υπηρεσίες

Εργασιακή Τοποθέτηση ''ΕργΑξία''

ΕργΑξία

ergaxia theotokos3Η ‘’ΕργΑξία’’ υποστηρίζει απόφοιτους του Ιδρύματος οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχει υπηρεσίες προώθησης και παρακολούθησης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Η υπηρεσίας συστάθηκε το 1997 με σκοπό να ανταποκριθεί στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ατόμου στην εργασία και να ενισχύσει τις προσπάθειες για εξάλειψη του εργασιακού αποκλεισμού.

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top