Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Παγκόσμιο συνέδριο του ICF

Η κα. Αρσενοπούλου εκπροσώπησε το «Θεοτόκος» στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ICF, 1-3 Νοεμβρίου 2018 στην Ταϊβάν.

Παρουσίασε τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε: το ICF Προφίλ Λειτουργικότητας και την Τράπεζα Στόχων βάσει ICF καθώς και την εφαρμογή αυτών των εργαλείων στο τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης, στην εισήγηση με τίτλο “Implementation of the ICF-CY in Early Intervention.”

Scroll to Top