Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη Διακρατική Συνάντηση για το σχέδιο VOLT. Η ομάδα συναντήθηκε στις εγκαταστάσεις του φορέα Mariaberg στη Γερμανία. Συνεχίστηκαν οι εργασίες του εγχειριδίου VOLT για το συν-σχεδιασμό βίντεο με εκπαιδευόμενους. Πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη και η πλατφόρμα με τα βίντεο που δημιουργούνται.

Scroll to Top