Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Δράση Job Shadow διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.)

Οι ωφελούμενοι των τμημάτων Μετάβασης του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», συμμετείχαν και φέτος στη δράση Job Shadow, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.). Πρόκειται για μια δράση όπου νέοι και νέες από διάφορα Κέντρα Ημέρας, εργάζονται για λίγες ώρες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας κοντά σε κάποιον εργαζόμενο/η, σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση.

Scroll to Top