Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Επιμορφωτικό πρόγραμμα προβολής εκπαιδευτικών ταινιών στα Εργαστήρια Α'

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα επιπλέον πρόγραμμα που πραγματοποιείται στα Εργαστήρια Α’, με σκοπό τη συμπληρωματική εκπαίδευση των ωφελούμενων.
Έχει δημιουργηθεί ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα προβολής εκπαιδευτικών ταινιών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου. Ο στόχος είναι η διαδραστική μάθηση και ενίσχυση της γνώσης στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου, στην κατανόηση των εκπαιδευτικών θεμάτων που καλύπτονται, καθώς επίσης και στη δημιουργία ευκαιριών ανάμεσα στους νέους και τις νέες, για κοινό διάλογο και ανταλλαγή ιδεών.
Επιμορφωτικό πρόγραμμα προβολής εκπαιδευτικών ταινιών στα Εργαστήρια -2
Επιμορφωτικό πρόγραμμα προβολής εκπαιδευτικών ταινιών στα Εργαστήρια -1
Scroll to Top