Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και η δράση κινητικότητας της ομάδας Αυτοεκπροσώπησης του Ιδρύματος «Χρίστος Στέλιος Ιωάννου» της Κύπρου.
Για μια εβδομάδα, οι ωφελούμενοι των δύο φορέων συμμετείχαν σε κοινές δράσεις και συζήτησαν θέματα που τους απασχολούν με την καθοδήγηση των Συντονιστών Αυτοεκπροσώπησης.
Η συνεργασία θα συνεχιστεί με διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων.
 
 
Scroll to Top