Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Erasmus+ “TransitAction” – Συνάντηση στη Σλοβενία!

Από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2021, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “TransitAction” πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση στο Maribor της Σλοβενίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

https://transitaction.eu/

Scroll to Top