Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής ΚΔΗΦ- ΙΠΑΠ “Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό MIS: «5001577»»

Την Παρασκευή 15/04/2022, στο χώρο του ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της

Περισσότερα »

Θέλεις να προσφέρεις;

Scroll to Top