Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Ομάδα νέων του Ιδρύματος συμμετείχε στη 2η πιλοτική δράση «Οδηγός για εμψυχωτές υπαίθριας εκπαίδευσης»

Η ημέρα της Γης είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αρχή του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος.
Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ «A Superpower to Defend Nature», συνεργαζόμαστε με νέους με νευροδιαφορετικότητα για να αναδείξουμε από κοινού ότι η Γη είναι ζωτικής σημασίας για όλους και ότι η προστασία του πλανήτη μας χρειάζεται όλες τις φωνές:
αυτές που είναι δυνατές, αυτές που δεν ακούγονται, αυτές που μιλούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο!
Στις φωτογραφίες απεικονίζεται ομάδα νέων του Ιδρύματος που συμμετείχε στη 2η πιλοτική δράση, η οποία βασίστηκε στο παραδοτέο «Οδηγός για εμψυχωτές υπαίθριας εκπαίδευσης» και υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΕΑ στο Μητροπολιτικό Πάρκο Α. Τρίτση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Οδηγός για εμψυχωτές υπαίθριας εκπαίδευσης2
Οδηγός για εμψυχωτές υπαίθριας εκπαίδευσης1
Scroll to Top