Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής – Ι.Π.Α.Π ”Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.

Τελευταία Ενημέρωση : 02 Dec 2020 – [20200212 12:04:00]

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

Α/ΑΑριθμός ΠρωτοκόλλουΜόρια
18 – 6/10/2030
29 – 7/10/2030
315 – 14/10/2030
422 – 16/10/2030
523 – 16/10/2030
628 – 16/10/2030
734 – 16/10/2030
817 – 16/10/2035
92 – 1/10/2040
105 – 1/10/2040
117 – 5/10/2040
1210 – 9/10/2040
1313 – 14/10/2040
1418 – 16/10/2040
1519 – 16/10/2040
1627 – 16/10/2040
1729 – 16/10/2040
1830 – 16/10/2040
196 – 5/10/2042
2021 – 16/10/2042
2126 – 16/10/2042
224 – 1/10/2050
2312 – 12/10/2050
2425 – 16/10/2050
2535 – 16/10/2050
261 – 1/10/2052
2720 – 16/10/2052
2824 – 16/10/2052
2932 – 16/10/2052
3033 – 16/10/2052
3131 – 16/10/2055
3211 – 9/10/2072
3314 – 14/10/2072
3416 – 15/10/2072
353 – 1/10/2090
Scroll to Top