Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πιλοτική δράση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Erasmus+ ASDN - A Superpower to Defend Nature στο Θεοτόκος

Στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» πραγματοποιήθηκε πιλοτική δράση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ ASDN «A Superpower to Defend Nature».
Η δράση υλοποιήθηκε από τρία επιστημονικά μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με εργαζόμενους του φορέα.
Στη φωτογραφία απεικονίζονται νέοι του Ιδρύματος που βρίσκονται θεραπευτικό κήπο.
Scroll to Top