Ίδρυμα "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Πραγματοποιήθηκε το 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υποστηριζόμενης Εργασίας στις 5-7 Ιουνίου 2024 στην Ταρραγόνα Ισπανίας

Πραγματοποιήθηκε το 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υποστηριζόμενης Εργασίας στις 5-7 Ιουνίου 2024 στην Ταρραγόνα (Ισπανία) από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας και τους οργανισμούς Aura Foundation, AESE, ONCE Foundation και ACTAS με θέμα “We have the talent”. Αυτό το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης για επαγγελματίες της Υποστηριζόμενης Εργασίας, συμμετέχοντες από οργανισμούς και εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για την ένταξη.
Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» εκπροσώπησε η Κα. Καίτη Κατσουδα, με την παρουσίαση της με θέμα “Involve me to learn”, που αφορά στις καλές πρακτικές προσλήψεων.
Scroll to Top