Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ

Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» προκηρύσσει θέση Κεραμίστα για οργανωμένο Εργαστήρι Κεραμικής, με άρτια υλικοτεχνική υποδομή, για να διδάξει την κεραμική σε νέους και νέες με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Ø Να έχει αμέριστη διάθεση να συνεργάζεται με ΑμεΑ.

Ø Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων στο χώρο εκπαίδευσης.

Ø Να εφαρμόζει με σαφήνεια και υπομονή τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εργαλεία της κεραμικής στους εκπαιδευόμενους.

Ø Να διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζει θετικά, να διευκολύνει και να ενδυναμώνει, τόσο τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, όσο και τη συνοχή της ομάδας που θα εκπαιδεύει.

Ø Να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορες επιστημονικές ειδικότητες προκειμένου να αξιοποιεί πρωτοβουλίες και να κάνει προτάσεις, ανάλογες της εμπειρίας και του αντικειμένου.

Ø Να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, πολιτικές και κουλτούρα του Ιδρύματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:

• Απόφοιτος τμημάτων κεραμικής από πιστοποιημένες Σχολές και Φορείς (όπως, Α.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., ΟΑΕΔ, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, κ.λπ.)

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως κεραμίστας (επισυνάψτε χαρτοφυλάκιο πραγματικής εμπειρίας).

Θα συνεκτιμηθεί εάν ο υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ή διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

· Αποστολή βιογραφικών, έως 15/2/2021, στο : cv@theotokos.gr

· Πληροφορίες: Αγγελική Μυλωνά, τηλ.: 210 231107

Scroll to Top